Eva Hašková - Jan Maget

čtvrtek 5.10. – sobota 4.11.

Městský palác Templ

Eva Hašková, akad. mal.

 

 

Narodila se v Kladně. Maturovala na Střední odborné škole výtvarné v Praze na Hollarově náměstí v roce 1964. Vysokou školu UMPRUM absolvovala v roce 1974 v ateliéru prof. Zd. Sklenáře a jeho asistenta Jiřího Anderleho diplomovou prací ilustracemi Nezvalovy Valérie a týden divů. V této výtvarné disciplíně pokračovala i po studiu a vytvořila výtvarný doprovod k více než šedesáti titulům. Za tuto činnost byla odměněna několika Čestnými uznáními včetně Ceny Arna Sáňky a Ceny ministerstva kultury ČR v soutěžích o Nejkrásnější knihu roku.

Pro Lyru Pragensis doprovodila více bibliofilií původními grafickými technikami, které v její tvorbě postupně převládly.  Autorka se dodnes věnuje především volné grafice. Užívá techniku tisku z hloubky, kombinovaný barevný lept s akvatintou a ruletami. Velké formáty grafických listů doplňuje drobnými lístky exlibris, kterých pro zájemce vytvořila přes dvě stě kusů.

Na Trienále exlibris v Chrudimi obdržela Ceny v letech 1996, 1999, 2002, v roce 2012 získala Cenu na přehlídce v polských Gliwicích.

Autorka měla více jak šedesát samostatných i společných výstav doma i v cizině.

V posledním desetiletí tvoří návrhy poštovních známek pro Českou poštu a navrhuje pamětní bankovky, které vydává ČNB.

Je členkou SČUG Hollar.

 

 

Jan Maget, Mgr.

 

 

Narodil se ve Vyhních na Slovensku, Absolvoval Střední odbornou školu výtvarnou v Praze na Hollarově náměstí a VŠ Pedagogickou fakultu v Hradci Králové, specializaci výtvarná výchova a vychovatelství.

Zprvu pracoval s architektem na realizaci výstav, divadelních kostýmech a plakátech.

Pro Pedagogické nakladatelství a Artii ilustroval encyklopedie a klíče k určování rostlin a několik učebnic přírodopisu, tzv. vědecká kresba. Obrázky přírodopisů pro základní školu provázely děti sedmdesátých, osmdesátých a devadesátých let. Svými ilustracemi doprovodil ale i řadu beletrií pro nakladatelství Čs. spisovatel, Mladá Fronta, Odeon, Svoboda atd.

Pro nakladatelství Albatros v edici České dějiny ilustroval svazky Baroko v českých zemích a České země v době obrození.

Pro nakladatelství Scientia ilustroval Atlas biologie člověka, Genetiku, Biologie buněk a plakáty Člověk a jeho orgány.

V soutěži o Nejkrásnější knihu roku obdržel Čestná uznání v letech 1987, 1989 a 2003.

Pro Českou poštu vytváří návrhy poštovních známek.

V poslední době si pohrává s třetím rozměrem a modeluje keramické portréty, kterými doplňuje své autorské i společné výstavy.

Místo na mapě

Další akce v místě