Nabídka pro školy

Putování za poznáním – programy z experimentální archeologie

 

Programy z experimentální archeologie se konají během celého školního roku a jsou určeny pro žáky 1. až 7. tříd ZŠ a nižší ročníky 8letých gymnázií. Děti si vyzkoušejí činnosti, které se používaly v pravěku a středověku. Ke každému programu jsou zhotoveny pracovní listy s informacemi o konkrétním historickém období a předváděných činnostech. Délka programu je 120 - 180 minut dle vybrané verze.

 

Archeologické hřiště na parkánu – děti seznámí s prací archeologů (odkrývání kostrových hrobů, vyhledání nálezů v písku, očištění a skládání nálezů), navštíví slovanskou polozemnici z 10. století s pecí na chleba, tkalcovským stavem, dřevěným xylofonem.  Dále si na parkánu vyzkoušejí hod oštěpem na makety zvířat nebo docvrnkat skleněnou kuličku na vrchol Skály Bohů.

 

Podrobné informace obdržíte na tel. čísle 326 109 403 nebo 602 618 502, e-mail templ@kulturamb.cz

Fotografie