Hlubiny – Josefína Dušková

pátek 9.7. 2021 – sobota 28.8. 2021

Galerie Pod Věží

Výstava Hlubiny představí autorčinu aktuální sochařskou a malířskou tvorbu.

Dlouhodobým charakteristickým rysem prostupujícím celou její tvorbu se stala práce s otisky, jimiž cíleně odkazuje k existenciálním tématům.

Nepostradatelným aspektem shledáváme křehkost odkazující k pomíjivosti živého. Mezi zásadními tématy se objevuje téma vnitřní cesty, hledání směru, tajemství. Dále pak témata blízce spjata s přírodními procesy jako je zrození, růst, plynutí, destrukce, mizení a zánik.

V souborech děl z posledních let se dotýká otázek lidského směřování, určení či osudu a také dynamiky lidských vztahů. Aktuálně se zaměřuje především na figuru a její fragmenty.  

Josefína Dušková vystudovala Ateliér figurálního sochařství na AVU. Samostatně vystavuje od roku 2008. Od roku 2012 je členkou spolku Umělecká beseda.

Místo na mapě