Martina a Zbyněk Fojtů

středa 22.7. 11:00

Galerie Pod Věží

MARTINA A ZBYNĚK FOJTŮ

 

Martina je absolventkou Akademie výtvarných umění v Praze. Věnuje se malbě, kresbě, koláži a ilustraci. Ve své tvorbě využívá vice výrazových prvků, ráda hledá stále nové možnosti výtvarného vyjádření od technicky propracovaného realismu přes symbolizující motivy až po abstrakci, prochází různými obdobími, ke kterým se později znovu vrací. Všechny obrazy i kresby jsou obsahově spojeny jednotícím konceptem s humanistickým a ekologickým zaměřením.

Zbyněk vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. Zabývá se sochařskou a malířskou tvorbou, v posledních letech se věnuje hlavně medailérství. Ve figurálních sochách vyjadřuje osobní pocity člověka a psychické stavy duše.  K vytvoření těchto plastik použil drát, který má symbolický a existenciální význam. Obrazy mají společné téma vztah mezi mikrokosmem a makrokosmem, kompozici obrazů vytváří z množství detailů a z velkého výrazného celku.                                                                                                                                

Místo na mapě