Aleš Krejča

úterý 19.5. 11:00

Sbor českých bratří

Dvě paralelní výstavy


sestavil hned po uvolnění výstavní činnosti akademický malíř a grafik ALEŠ KREJČA, významný představitel českého imaginativního umění. První výstava – pod názvem „Uzavřený svět“  – se koná v Domažlické galerii DORKA, a autor nás zde seznamuje se svou nejnovější, spíše komorní tvorbou. Druhá výstava sestavená z rozměrných pláten vzniklých v posledním desetiletí zaplňuje impozantní prostor čtyřiapůl století staré modlitebny SBORU ČESKÝCH BRATŘÍ v Mladé Boleslavi a jmenuje se „Corona Bohemica“.

 

Krejča, někdejší žák grafického oddělení Školy umeleckého priemyslu v Bratislavě absolvoval poté speciální ateliér plakátu a knižní grafiky u profesora Františka Muziky na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Kromě tříletého působení v roli ředitele státního zámku Kratochvíle pracoval především jako knižní a časopisecký grafický úpravce na volné noze, posléze deset let v roli artdirektora nakladatelství Readers Digest Výběr. Za grafické práce obdržel několik cen či čestných uznání v soutěžích o nejkrásnější knihy roku.

 

Souběžně s grafickou prací však nepřestal nikdy v hledání autentického výrazu na poli fantasijní malby, jehož výsledky prezentoval více než čtyřmi desítkami autorských výstav doma i v cizině. Vycházeje ze surrealistických východisek rozšířených o některé postupy informelu šedesátých let, obohacuje zanedlouho osmdesátiletý autor osobitým vkladem současnou českou výtvarnou scénu o prvky fantaskního symbolismu.

 

Expozice pod patronací společnosti Kultura města Mladá Boleslav a.s. bude otevřena denně mimo pondělí od 10 do 16 hod. na Českobratrském náměstí č. 123 a to od úterý 12. května                     do středy 30. června 2020.                                     

Místo na mapě

Další akce v místě