Duchovní varhanní koncert

čtvrtek 12.4. 19:00

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Daniela Valtová Kosinová (Varhany)
Jarmila Kosinová (mezzosporán)
Jan Potměšil (recitace)